Звіт про виконання районного бюджету Обухівського району за 9 місяців 2019 року

Дата: 03.12.2019 09:49
Кількість переглядів: 518

Фото без описуВиконання районного бюджету Обухівського району у період січень - вересень 2019 року відбувалося відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (із змінами), Податкового кодексу України (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та інших законодавчих актів, рішень районної ради по бюджету.

Із районного бюджету у звітному році фінансувалося 42 установи, в т.ч.   – районна рада, 26 установ освіти, 3 заклади охорони здоров’я, 2 заклади соціального захисту та соціального забезпечення, 8 закладів культури, 1 заклад з фізичної культури і спорту, районний трудовий архів та районні цільові програми.

Районний бюджет Обухівського району на 2019 рік затверджений рішенням районної ради від 26.12.2018 № 936.36.VIІ «Про районний бюджет Обухівського району на 2019 рік» у загальному обсязі по доходах та видатках у сумі 362 882 812,00 грн, в т.ч. по загальному фонду по доходах та видатках –360 017 312,00 грн; по спеціальному фонду по доходах та видатках – 2 865 500,00 грн.               

У звітному періоді поточного року до рішення Обухівської районної ради від 26.12.2018 № 936.36.VIІ «Про районний бюджет Обухівського району на 2019 рік» внесені зміни рішеннями районної ради (від 01.02.2019 № 960.37(невідкладна).VIІ, від 15.03.2019 № 981.38.VIІ, від 17.04.2019 № 1016.39.VII, від 26.07.2019 №1045.41(невідкладна).VII).

ДОХОДИ 

Виконання дохідної частини загального та спеціального фондів районного бюджету за січень-вересень 2019 року характеризується наступними показниками.

Доходів загального та спеціального фондів з врахуванням трансфертів за січень-вересень до районного бюджету надійшло у сумі 313 970 538,12 грн., доходи загального фонду без врахування трансфертів -  6 436 397грн.

Надходження до загального фонду районного бюджету (з врахуванням трансфертів) за січень - вересень складають 303 821 139,23 грн., при планових показниках 304 914 386,00 грн, що становить 99,6 % та менше плану на 1 093 246,77 грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) зменшились на 23 415 857,02 грн.                                 

Найбільш питому вагу при формуванні надходжень до районного бюджету (без врахування трансфертів) за січень - вересень 2019 року складає податок та збір на доходи фізичних осіб 111 901 862,18  грн. (99,3%).

Власні надходження у сумі 3 017 866,39 грн мали головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету: 

 - районна рада у сумі 576 514,81 грн (від оренди майна );

 - відділ освіти райдержадміністрації у сумі 365 471,62 грн (за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю);

- Обухівський районний центр культури і дозвілля у сумі  612 574,02 грн (255 172,42 грн -  платні послуги та 357 401,60 грн - оренда майна);

- відділ культури, національностей, релігій та туризму райдержадміністрації у сумі 1045311,09 грн (серед яких найбільші  це 1 011 454,27 грн за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 33 856,82 грн. - від оренди майна бюджетних установ);

- трудовий архів у сумі 65 963,60 грн (платні послуги (видача довідок));

- терцентр у сумі 352 031,25 грн ( 351 740,25 грн - послуги, 291 грн – реалізація майна).

Поступлення від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (682 103,26 грн) мали наступні розпорядники:

- відділ освіти райдержадміністрації у сумі 185 451,00 грн (надходження за рахунок отриманих внесків, грантів та дарунків);

- терцентр у сумі 496 652,26 грн (281 073,53 грн – благодійні внески, гранти та дарунки; 215 578,73 – від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів).   

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2019 року виконана на 89,7 відсотки (уточнений план звітного періоду 330 205 704,82 грн, касові видатки – 296 293 062,29грн).

В розрізі основних галузей соціально-культурної сфери, використання коштів загального фонду районного бюджету характеризується наступними даними:

 • по галузі державного управління відсоток виконання складає 69,6 відсотки (уточнений план звітного періоду 4 666 160,00 грн, касові видатки – 3 245 657,06 грн)
 • по галузі освіта відсоток виконання складає 89,6 відсотки (уточнений план звітного періоду 108 197 493,32 грн, касові видатки – 96 936 785,99 грн)
 • по галузі охорона здоров’я відсоток виконання складає 84,9 відсотків (уточнений план звітного періоду 77 653 179,50 грн, касові видатки – 65 947 720,56 грн)
 • по галузі соціального захисту та соціального забезпечення відсоток виконання складає 91,1 відсотки (уточнений план звітного періоду 69 070 741,00 грн, касові видатки – 62 895 159,66 грн)
 • по галузі культура і мистецтво відсоток виконання складає 86,6 відсотків (уточнений план звітного періоду 4 887 755,00 грн, касові видатки – 4 233 027,70 грн)
 • по галузі фізична культура і спорт відсоток виконання складає 74,8 відсотки (уточнений план звітного періоду 1 095 863,00 грн, касові видатки – 820 164,32 грн)
 • по галузі економічна діяльність відсоток виконання складає 72,3 відсотки (уточнений план звітного періоду 252 000,00 грн, касові видатки – 182 244,00 грн)

Державне управління

По загальному фонду бюджету Обухівського району за 9 місяців 2019 року по функції «Державне управління» використано бюджетні призначення в сумі 3 245 657,06 грн, при планових призначеннях за звітний період 4 666 160,00 грн.

Видатки за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради» по загальному фонду станом на 01.10.2019 виконано на 66,1 відсотків, касові видатки – 2 546 063,68 грн. при уточнених планових асигнуваннях на звітний період – 3 854 885,00 грн.

На виконання Районної цільової Програми «Нагороди» на 2017-2019 роки за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» касові видатки за КЕКВ 2730 «інші виплати населенню» складають 32 682,60 грн, при уточнених планових асигнуваннях на звітний період – 44 570,00 грн.

По головному розпоряднику коштів Обухівській районній державній адміністрації видатки за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» згідно Програми висвітлення діяльності Обухівської районної ради та Обухівської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки по загальному фонду станом на 01.10.2019 касові видатки – 80 650,00 грн. при уточнених планових асигнуваннях на звітний період – 160 000,00 грн, а саме на висвітлення роботи адміністрації в засобах масової інформації.

По Комунальні установі Обухівської районної ради «Обухівський районний трудовий архів» видатки за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду станом на 01.10.2019 касові видатки становлять – 586 260,78 грн.

Станом на 01.10.2019 кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах – відсутня.

Освіта

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано кошти загального фонду у сумі 96 936 785,99 грн, або 89,6 відсотка до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 108 197 493,32 грн).

По відділу освіти Обухівської  районної державної адміністрації кошти загального фонду використані у сумі 90 944 561,82 грн., або 89,4 відсотка до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 101 727 185,82 грн).

Найбільшу питому вагу у касових видатках по освіті за тимчасовою класифікацією займають видатки на утримання:

- загальноосвітніх шкіл  у сум і 84 768 553,84 грн;
- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у сумі 1 435 235,26 грн,
- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, у сумі 1 097 143,17 грн,
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у сумі 3 280 213,55 грн,
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, у сумі 357 986,00 грн..
 
За економічною класифікацією найбільші суми коштів використані на:
- оплату праці з нарахуваннями у сумі 11 707 435,58 грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6 767 463,15 грн.
 
На поточний рік відділу освіти передбачено видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 7308500,00 грн на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату вчителям загальноосвітніх шкіл.
 
По головному розпоряднику коштів відділу культури, національностей, релігій та туризму Обухівської райдержадміністрації за КПКВК 1011100 план на звітний період з урахуванням змін становить 6 470 307,50 грн. Касові видатки по школам естетичного виховання дітей становить 599 224,17 грн, що складає 92,6 % до уточненого плану.

Охорона здоров'я

На фінансування закладів охорони здоров’я за звітний період 2019 року використано коштів загального фонду у сумі 65 947 720,56 грн, або 84,9 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 77 653 179,50 грн).

На утримання закладів галузі охорони здоров’я за 9 місяців 2019 року по загальному фонду заплановані кошти:

-Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради «Обухівська центральна районна лікарня» по КПКВК 0212010 план видатків на 9 місяців 2019 року – 66 743 280,97 грн (за рахунок районного бюджету в сумі 32 396 473,83 грн; з медичної субвенції з державного бюджету переданої з міського бюджету міста Обухів в сумі 17 124 923,99 грн, за рахунок районної медичної субвенції – 17 221 883,15 грн). Касові видатки – 56 946 270,67 грн, (за рахунок районного бюджету – 23 132 870,32 грн; медичної субвенції з державного бюджету переданої з міського бюджету міста Обухів в сумі 16 931 407,56 грн, за рахунок районної медичної субвенції – 16 881 992,79 грн), план видатків за програмою 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» становить у сумі 1 700 204,00 грн, та за програмою 0212145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» становить у сумі 300 000,00 грн.

-Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради «Обухівська районна стоматологічна поліклініка» за бюджетною програмою 0212100 «Надання стоматологічної допомоги населенню» у сумі 5 672 364,39 грн.

-Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради «Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за бюджетною програмою 0212111 «Первинна медична допомога населенню» у сумі 3 004 529,74 грн. та за КПКВК 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» в сумі 232 800,00 грн.

По одержувачу коштів за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» фінансується одна установа «Обухівська центральна районна лікарня» на 285 ліжок з штатною чисельністю 729,75 од.

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради «Обухівська районна стоматологічна поліклініка» фінансування закладу проводиться за КПКВК 0212100 за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, за рахунок з медичної субвенції з державного бюджету переданої з міського бюджету міста Обухів, та  за рахунок коштів з районного бюджету, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, залишку дотації 2018 року, залишку медичної субвенції з м. Обухів 2018 року, залишку медичної субвенції з державного до районного бюджету. План видатків на 2019 рік – 6 747 022,39 грн., в тому числі з районного бюджету в сумі 3 695 500,0 грн, трансферт з м. Українка 200 000,0 грн., трансферт з с. Григорівка – 50 000,0 грн. дотації на енергоносії -237 800,00 грн, з медичної субвенції з державного бюджету переданої з міського бюджету міста Обухів в сумі 1 200 200,00 грн, за рахунок медичної субвенції з державного до районного бюджету – 1 196 700,00 грн, залишку дотації 2018 року - 93 100,00 грн, залишку медичної субвенції з м.Обухів 2018 року -389,79 грн, залишку медичної субвенції з державного до районного бюджету - 2,09 грн.

За 9 місяців 2019 року всього за КПКВК 0212100 касові видатки – 5 372 874,23 грн.

За рахунок медичної субвенції з державного бюджету до районного бюджету склали 896 668,75 грн а саме: на оплату праці – 742 896,51 грн. та нарахування на оплату праці - 153 772,24 грн;

Фактичні видатки по медичній субвенції району складають 100 % до кошторисних призначень на 9 місяців 2019 року.

За рахунок медичної субвенції з державного бюджету переданої з міського бюджету міста Обухів до районного бюджету касові видатки склали 900 035,90 грн, що складає 100 % до кошторисних призначень на  9 місяців 2019 року.

За рахунок коштів районного бюджету касові видатки за 9 місяців 2019 року склали 3 224 351,16 грн.

За рахунок залишку дотації 2018 році на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 93 100,00 грн.

Кредиторська заборгованість по закладу за КПКВК 0212100 на 01.10.2019 відсутня.

На утримання Комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради «Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 9 місяців 2019 року кошторисом передбачено 3 004 529,74 грн. Касові видатки за звітний період склали 1 828 135,36 грн.

На виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (КПКВК 0217367) на 9 місяців 2019 року кошторисом передбачено суму 25 010 133,00 грн, а саме:

 • за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – в сумі 22 450 197,00 грн, в т.ч.: на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Трипілля – в сумі 7 797 791,00 грн, на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Григорівка – в сумі 7 326 203,00 грн, на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Красне Перше – в сумі 7 326 203,00 грн.
 • за рахунок районного бюджету на співфінансування будівництва амбулаторій – в сумі 717 214,00 грн, а саме: на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Трипілля – в сумі 248 866,00 грн, на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Григорівка – в сумі 234 174,00 грн, на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Красне Перше – в сумі 234 174,00 грн.
 • за рахунок міжбюджетних трансфертів на співфінансування будівництва амбулаторій – в сумі 1 842 722,00 грн, а саме: на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Трипілля – в сумі 639 722,00 грн, на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Григорівка – в сумі 601 500,00 грн, на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Красне Перше – в сумі 601 500,00 грн.

Фінансування за 9 місяців 2019 року становить 16 233 870,61 грн, касові видатки – 16 201 296,07  грн, а саме:

 • Передплата на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Трипілля – в сумі 1 460 000,00 грн.
 • Передплата на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Григорівка – в сумі 1 414 000,00 грн.
 • Передплата на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Красне Перше – в сумі 1 376 000,00 грн.
 • Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Трипілля в сумі 4 612 376,69 грн.
 • Технічний нагляд за будівництвом амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Трипілля – в сумі 132 068,40 грн.
 • Авторський нагляд за будівництвом амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Трипілля – в сумі 18 000,00 грн.
 • Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Григорівка – в сумі 3 329 161,62 грн.
 • Технічний нагляд за будівництвом амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Григорівка – в сумі 93 638,95 грн.
 • Авторський нагляд за будівництвом амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Григорівка – в сумі 20 000,00 грн.
 • Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Красне Перше – в сумі 3 659 928,95 грн.
 • Технічний нагляд за будівництвом амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Красне Перше – в сумі 100 596,00 грн.
 • Авторський нагляд за будівництвом амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Красне Перше – в сумі 18 100,00 грн.

На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК 0217363) на 9 місяців 2019 року було виділено 516 227,00 грн, а саме:

 • на придбання холодильників для зберігання медикаментів для Великодмитровицької АЗПСМ – 50 000,00 грн,
 • на капітальний ремонт Краснослобідської АЗПСМ – 276 227,00 грн.,
 • на капітальний ремонт ФП с. Халеп'я – 190 000,00 грн.

Касові видатки становлять -0,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За 9 місяців 2019 року по галузі соціального захисту та соціального забезпечення касові видатки склали  62 895 159,66 грн або 91,1 відсотків від затверджених призначень загального фонду у сумі 6 907 0741,00 грн.

По головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення Обухівської районної державної адміністрації  касові видатки склали  60 471 231,53 грн, що становить 91,0 відсотків від кошторисних призначень загального фонду 66 454 861,00 грн звітного періоду.

З них за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на:

- Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства по КПКВК 0813011 використано коштів загального фонду за звітний період  10 095 304,00 грн або 80,7 відсотка до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 1 251 089,96 тис.грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019 відсутня.

- Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг по КПКВК 0813012 використано коштів загального фонду за звітний період 12 826 153,35 грн або 90,6 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 4 161 910,04  грн). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019- відсутня.

- Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства по КПКВК 0813021 використано коштів загального фонду за звітний період 19 797,25 грн або 45,5 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 43 500,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019 року відсутня

- Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу по КПКВК 0813022 використано коштів загального фонду за звітний період 95 563,61 грн або 61,9 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 154 500,00 грн). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019- 3803,20 грн.

- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства по КПКВК 0813031 використано коштів загального фонду за звітний період 6 027,01 грн або 22,3 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 27000,00 грн). Кредиторська заборгованіст  станом на 01.10.2019 відсутня

- Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку по КПКВК 0813032 використано коштів загального фонду за звітний період 24379,83 грн або 59,0 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 412500,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті по КПКВК 0813035 використано коштів загального фонду за звітний період 31 158,88 грн. або 69,2 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 45 000,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

-  Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами по КПКВК 0813041 використано коштів загального фонду за звітний період 276 754,91  грн або 89,5 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 309 199,07 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Надання допомоги при усиновленні дитини по КПКВК 0813042 використано коштів загального фонду за звітний період 112 660.00 грн або 88,4 відсотки до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 127 380,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Надання допомоги при народженні дитини по КПКВК 0813043 використано коштів загального фонду за звітний період 13 658 730,69 грн або 98,6 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 13 858 154,37 грн). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 відсутня.

- Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування по КПКВК 0813044 використано коштів загального фонду за звітний період 2 254 679,21 грн або 98,5 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 2 289 836,80 грн.). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Надання допомоги на дітей одиноким матерям по КПКВК 0813045 використано коштів загального фонду за звітний період 3 163 201,06 грн або 92,3 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 3 427 794,72 грн). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 відсутня.

- Надання тимчасової державної допомоги дітям по КПКВК 0813046 використано коштів загального фонду за звітний період 81 550,11 грн або 64,0 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 127 498,53 грн) Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям по КПКВК 0813047 використано коштів загального фонду за звітний період 1 864 059,77 грн або 84,2 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 2 213 268,37 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019 відсутня.

- Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» по КПКВК 0813049 використано коштів загального фонду за звітний період 9 756,00 грн або 85,7 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 11 382,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019 відсутня.

- Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю по КПКВК 0813081 використано коштів загального фонду за звітний період 6 757 178,24 грн або 96,1 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 7 033 471,69 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд по КПКВК 0813082 використано коштів загального фонду за звітний період 1 138 996,15грн або 99,9 відсотки до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 1 139 765,92 грн). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 відсутня.

- Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу по КПКВК 0813083 використано коштів загального фонду за звітний період 317 730,50 грн або 97,7  відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 325 098,50 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019 відсутня.

- Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату по КПКВК 0813084 використано коштів загального фонду за звітний період 56 509,00 грн або 86,5 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 63 365,04 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019 відсутня.

- Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку по КПКВК 0813085 використано коштів загального фонду за звітний період 5 800,13 грн або 92,3 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 6 285,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрові по КПКВК 0813086 використано коштів загального фонду за звітний період 17 065,80 грн або 76,7  відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 22 260,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях по КПКВК 0813087 використано коштів загального фонду за звітний період 1 989 000,00 грн або 94,1 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 2 113 240,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019 відсутня.

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги по КПКВК 0813160 використано коштів загального фонду за звітний період 76 428,22грн або 85,90 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 89 000,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019  відсутня.

- Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг по КПКВК 0813180  використано коштів загального фонду за звітний період 36 338,46 грн або 84,50 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 43 000,00 грн). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 – відсутня.

- Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у послуг по КПКВК 0813230 використано коштів загального фонду за звітний період 619 672,89 грн або 95,9 відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 646 100,00 грн). Кредиторська заборгованість  станом на  01.10.2019 відсутня.

Видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по КПКВК 0813242 використано коштів загального фонду за звітний період 710 334,00 грн або 74,1  відсотків до уточненого плану звітного періоду (уточнені призначення звітного періоду 958 900,00 грн). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019  відсутня.

На 2019 рік на виконання заходів районної цільової Програми «Турбота» на 2017-2019 роки на заходи Обухівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із загального фонду районного бюджету передбачено 198 750,00 грн, а саме:

 • до Великодня на суму  77 970,00 грн (сплатили 345 особам 77 970,00 грн)
 •  до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на суму 12 882,00 грн (сплачено 57 особам на суму 12 882,00 грн)
 • до Міжнародного дня людей похилого віку на суму 93 982,00  грн
 • до міжнародного дня людей з інвалідністю – 13 916,00 грн

Також в рамках Програми за 9 місяців 2019 року здійснювалися наступні виплати:

1. «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» отримали 43 осіб, на суму 76 428,22 грн.;

2. «Надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення Обухівського району» виплачена матеріальна допомога 122 особам – в розмірі 221 000,00 грн, а саме:

- 39 особам на лікування – 138 000,00 грн;

- підтримка з нагоди відзначення пам’ятних дат 83 особи – 83 000,00 грн;

3. «Компенсація пільг інвалідам по зору І та ІІ групи»: компенсовано 16 особам на оплату житлово-комунальних послуг на суму 36 338,00 грн;

4. Компенсація пільг за послуги зв’язку окремим категоріям громадян відшкодовано 14 942,00 грн;

За 9 місяців 2019 року по районній Програмі соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, учасників революції гідності, та членів сімей загиблих таких осіб, родин, годувальники яких уклали контракт для проходження строкової військової служби на 2018-2019 роки із загального фонду районного бюджету використано коштів у сумі 298 500,00 грн, а саме:

1. Надання одноразової матеріальної допомоги родинам, годувальники яких уклали контракт для проходження строкової військової служби в розмірі 20 000,00 грн, 11 осіб в розмірі 220 000,00 грн

2. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції на сході України в розмірі 1000,00 грн, 16 осіб в розмірі 16 000,00 грн.

3. Надання матеріальної допомоги одному із членів сім’ї померлих (загиблих) учасників бойових які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність на сході України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та загиблих Героїв Небесної Сотні (за спільною згодою усіх членів сім’ї) в розмірі 500,00 грн, 7 особам в розмірі 3 500,00 грн

4. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни, з числа учасників антитерористичної операції в розмірі 4 000,00 грн, 11 особа в розмірі 44 000,00 грн.

5. Надання родині загиблого Героя Небесної Сотні доплати до 100 % пільгового забезпечення житлово-комунальними послугами, в межах діючих соціальних норм (1 раз на рік за спільною згодою усіх членів сім’ї) в розмірі 5 000,00 грн, 1 особа в розмірі 5 000,00 грн.

Обухівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) є спеціальною державною установою, що надає послуги самотнім  пенсіонерам, інвалідам,  непрацездатним громадянам вдома, в умовах стаціонарного проживання,  які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності.

Касові видатки по загальному фонду за звітний період склали 4 007 402,46 грн або 93,4 відсотків до затверджених призначень звітного періоду.

Кредиторська заборгованість  станом на 01.10.2019 відсутня. 

Головним розпорядником коштів за КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» є Обухівська районна державна адміністрація.

За звітний період використано коштів у сумі – 1 173 893,82 грн (91,5 %) при планових призначеннях – 1 282 860,00 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.10.2019  відсутня.

По головному розпоряднику відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації на реалізацію заходів з оздоровлення та відпочинку дітей Обухівського району по КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на 2019 рік затверджено кошторисні призначення у розмірі 540 000,00 грн. Касові видатки за звітний період -538 594,00 грн.

По головному розпоряднику бюджетних коштів – Обухівська районна державна адміністрація заплановані видатки за наступними бюджетними програмами.

На виконання Районної комплексної цільової Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" до 2020 року по КПКВК 0213112  «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» за 9 місяців 2019 року затверджено кошторисні призначення за звітний період 4 500,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 3 700,00 грн. (подарунки).

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Районної комплексної цільової Програми «Молодь і спорт Обухівщини» на 2018-2020 роки по КПКВК 0213131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» заплановані видатки у звітному періоді 2019 року у розмірі 30 500,00 грн. Касові видатки за звітний період складають 7 749,58 грн.

На виконання Районної комплексної цільової Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" до 2020 року   «Діти, сім’я  на 2017- 2019 роки  по КПКВК 0213123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» на 9 місяців 2019 рік затверджено кошторисні призначення у сумі 15 000,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 4 000,00 грн.

На відшкодування вартості лікарських засобів по головному розпоряднику бюджетних коштів – Обухівська районна державна адміністрація за КПКВК 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») у звітному періоді 2019 року передбачено суму 743 020,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 695 990,73 грн.

Культура та мистецтво

На фінансування установ культури за звітний період по загальному фонду використано коштів у сумі 4 233 027,70 грн, або 86,6 % відсотків до уточненого плану звітного період (уточнений план – 4 887 755,00 грн).

Найбільші суми в галузі культури складають касові видатки на утримання:

- районного будинку культури, районного центру культури і дозвілля, народного колективу у сумі 2 417 478,25 грн,
- районної бібліотеки у сумі 1 059 144,68 грн;
- районному музею у сумі 311 632,39 грн;
- централізовану бухгалтерію – 341 022,38 грн;
- фінансування заходів – 103 750,00 грн

Дебіторська заборгованість по загальному фонду – відсутня, по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 заборгованість становила 129 055,25 грн. Станом на 01.10.2019 залишок до відшкодування становить 118 723,75 грн.

Фізична культура і спорт

На період 9 місяців 2019 року по галузі «Фізична культура і спорт» затверджено планові призначення у сумі 1 095 863,00 грн. Касові видатки складають у сумі 820 164,32 грн, або 74,8 відсотки.

По головному розпоряднику бюджетних коштів – Обухівська районна державна адміністрація на 9 місяців 2019 року затверджені бюджетні асигнування по бюджетній  програмі КПКВК 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» у розмірі 119 430,00 грн. Касові видатки за звітний період спрямовані в сумі  48 905,51 грн, з них на придбання грамот, медалів, кубків 42 805,51 грн., витрати на суддівство 6 100,00 грн.

По КПКВК 0215022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів із спорту осіб з інвалідності» затверджено плани на 9 місяців 2019 року у розмірі 16 720,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 14 520,00 грн.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь