ЗВІТ голови районної ради Антона КАРМАНОВА про свою діяльність та діяльність Обухівської районної ради Київської області восьмого скликання за період з грудня 2020 по грудень 2021 року

Дата: 23.12.2021 18:56
Кількість переглядів: 248


Навіть не віриться що цей рік добігає до кінця. За шаленою робочою динамікою у напрямку децентралізації, не помітив, як швидко летитть час. Сьогодні на Х, передноворічній сесії мав честь звітувати перед колегами та громадою Обухівського району.
Звіт голови ради – це підсумок спільної колективної роботи та діяльності за рік всього депутатського корпусу районної ради, постійних комісій, виконавчого апарату ради. Адже голова ради не може одноосібно вирішувати всі ті питання, які вирішувалися протягом року. Депутатський корпус районної ради, спільно з органами виконавчої влади, повинен нести відповідальність за вирішення тих проблем, які існують на даний час в районі. вважаю, що всі вищезазначені цілковито впоралися з пставленими завданнями.


Протягом звітного періоду моя робота була спрямована на покращення соціального, економічного та культурного розвитку району, створення рівних і комфортних умов роботи кожного депутата. Розуміючи велику відповідальність, що на мене покладена, я намагався будувати свою роботу на принципах законності, колегіальності, гласності, а головне відкритості з метою найефективнішого використання потенціалу органів місцевого самоврядування для соціального, економічного та культурного зростання наших громад, бо це наш з Вами обов'язок – працювати для людей. 

Діяльність районної  ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, Богуславською, Васильківською, Кагарлицькою, Козинською, Миронівською, Обухівською, Ржищівською, Українською, Феодосівською громадами, підприємствами, установами, громадськими організаціями і завжди прагнули до порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання. 

Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2021 році були:
- у рамках проведення децентралізації в Україні здійснення організаційно-правових заходів щодо ліквідації районних рад, що увійшли до новоствореного Обухівського району;
- передача об’єктів осіб публічного права, фінансування яких відповідно до бюджетного кодексу здійснюється за рахунок бюджетів територіальних громад;
- передача об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад району у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» задля соціального, економічного та культурного зростання наших громад;
- забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району;
- налагодження перспективи розвитку туризму та інвестиційної привабливості на території новоствореного Обухівського району для популяризації культурно-історичної спадщини, якою славиться наш район та соціально-економічного розвитку громад району;
- досягнення високого рівня взаєморозуміння та взаємної підтримки зі сторони наших територіальних громад та депутатами різних рівнів, органами виконавчої влади для задоволення потреб жителів район тощо. 

Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій та узгоджується президією. Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні роботи пленарних засідань районної ради: проекти рішень заздалегідь розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради та попередньо вивчаються і обговорюються на засіданнях постійних комісій.

Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено: 9 пленарних засідань ради на яких прийнято 205 рішень. Половина з них стосується питань управління майном спільної власності. 

Звичайно, немає потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри різноманітність питань, переважна більшість їх стосувалася економічного зростання та соціального захисту населення громад району.

Також значна кількість прийнятих рішень стосується питань управління майном спільної власності району. Основною метою щодо управління об’єктами спільної власності є підвищення ефективності їх використання, в тому числі й за рахунок орендних відносин, збільшення надходжень до районного бюджету від оренди. Одним з напрямків підвищення ефективності використання майна спільної власності є передача його в оренду фізичним та юридичним особам. 

У 2021 році надходження до бюджету від оренди комунального майна склали 1219 тис.грн. 

Загалом протягом звітного періоду на розгляд депутатів районної ради для затвердження було внесено 5 районних цільових програм, після чого їх було затверджено та прийнято відповідні рішення.

У цілому протягом звітного періоду в Обухівському районі діяло 12 районних цільових програм.

Саме прийняття різногалузевих програм дає можливість у районному бюджеті передбачити кошти на вирішення того чи іншого питання, за цим стоїть соціальний захист нашого населення, ці документи визначають основні напрямки нашої спільної роботи.

Протягом звітного періоду з грудня 2020 року по грудень 2021 року попередньо заслуховувалися та вносилися на розгляд ради питання щодо внесення змін до районних програм, заслуховувався хід їх виконання протягом 2021 року та були прийняті відповідні рішення. 

З метою виконання районних цільових програм у ході пленарних засідань у звітному періоді вносилися зімни до районного бюджету Обухівського району на 2021 рік. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджувалися звіти про виконання районного бюджету Обухівського району за 2020 рік, за І квартал 2021 року, за І півріччя 2021 року та за 9 місяців 2021 року. Відповідна інформація про виконання районного бюджету Обухівського району та рішення ради оприлюднювалися шляхом розміщення їх на шпальтах газети «Обухівський край» та офіційному сайті районної ради.

Комунальному некомерційному підприємству Обухівської районної ради «Обухівська центральна районна лікарня» із районного бюджету виділено кошти у розмірі 700 908 грн у рамках комплексної програми «Підтримки закладів охорони здоров’я вторинної медичної допомого Обухівського району». 

Крім того у 2021 році було виділено 1 144 тис. грн на погашення заборгованості згідно судових рішень стороною по справі яких виступали управління соціального захисту населення ліквідованих районів. 

В рамках процедури децентралізації в Україні у відповідності до вимог Кодексу Законів про працю України було виділено 2 204 900 грн. на виплату заробітних плат вивільненим працівникам ліквідованих районних рад та структурних підрозділів ліквідованих районних державних адміністрацій.

У 2021 році за рахунок бюджету розвитку було передано кошти на придбання обладнання, в межах проєкту партнерства «Спільнофонд» на підтримку проєкту розвитку соціальної ініціативи «Шкільне соціальне підприємство» на умовах співфінансування для опорного загальноосвітнього начального закладу «Кагарлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3».

В Обухівському районі протягом 2021 року було проведено ряд заходів, спрямованих на енергозбереження. 
Обухівська районна рада стала ініціатором проведення виїзної конференції: «Чи здатна біоенергетика зробити Україну енергонезалежною?» за участю народних депутатів України, представників держенергоефективності, науковців, представників бізнесу та керівників сільськогосподарських підприємств, представників органів місцевого самоврядування. 
Брав участь в роботі тимчасової-контрольної комісії Київської обласної ради з питань екологічного стану водних об’єктів, в ході якої ознайомився з водними проблемами усіх куточків Обухівського району, провів аналіз тих кроків, які уже зроблені на Обухівщині задля їх виконання. За результатами роботи комісії напрацьовано подальші плани і шляхи координації дій районної ради з представниками Київської обласної ради та адміністрації з органами місцевого самоврядування, з офісом водних ресурсів, представниками управлінь держгеокадастру, лісниками, податківцями та іншими фахівцями, що наділені повноваженнями у цій сфері задля покращення екологічної ситуації у районі та забезпечення гідного рівня життя громад.

У звітному періоді заслухано звіти про роботу керівників комунальних закладів та підприємств Обухівської районної ради Київської області. 

Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій районної ради, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створені для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Як показала практика, «левова частка» роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях постійних комісій. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які потім виносяться на розгляд сесії, здійснюється контроль за їх виконанням. 

Важливу роль у координації роботи ради та прийнятті рішень виконує дорадчий орган ради – Президія.

Впродовж звітного періоду, Президія районної ради забезпечувала ефективність роботи депутатського корпусу на пленарних засіданнях, прийняття узгоджених пропозицій, особливо щодо питань, які викликали зауваження та дискусії депутатів районної ради.

Всі питання, які виносились на розгляд сесії районної ради, були попередньо розглянуті Президією районної ради та постійними комісіями.
  

За звітний період на сесіях районної ради було розглянуто 6 депутатських запитів та звернень депутатів ради. Також депутати неодноразово підтримували звернення своїх колег, депутатів районних рад.


За звітний період в межах повноважень мною видано 157 розпоряджень.

Хочу наголосити, що відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова ради здійснює керівництво виконавчим апаратом ради та є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату. 
Відповідно до статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконавчий апарат ради покладено організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.           


У звітному періоді до Обухівської районної ради надійшло 858 вхідних документів. Виконавчим апаратом вживалися заходи щодо їх своєчасного виконання. 

Загальна кількість вихідної кореспонденції склала 511. 

Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в раді діє порядок подачі запитів на інформацію. Затверджено розмір граничних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію. Загалом за цей час опрацьовано 11 запити на інформацію, що були розглянуті у встановлені законом терміни.

Особливе місце серед напрямів діяльності голови районної ради відведено організації роботи з розгляду звернень громадян, їх особистого прийому керівництвом ради.

Забезпечуються вимоги діючого законодавства щодо розгляду звернень громадян, визначені дні прийому громадян головою районної ради, заступником голови, зокрема, виїзні. Фактично прийом громадян мною проводиться щоденно.
Письмові пропозиції, заяви та скарги, що надходять до районної ради приймаються та реєструються в  день їх надходження та подаються на розгляд голови районної ради. 
За відповідний період на ім’я  голови районної ради  надійшло 11 письмове звернення громадян.
За окремими графіками плануються та проводяться виїзні прийоми громадян головою та заступником голови Обухівської районної ради. Всього у звітному періоді проведено 30 таких прийомів. Основні питання, з якими зверталися мешканці району в територіальних громадах стосувалися аграрної політики та земельних відносин, транспорту і зв’язку, соціального захисту. 

Хочу відзначити, що районна рада виконує свою роботу відкрито і прозоро. 
    
Тільки об’єднавши  зусилля, на основі взаємної  довіри і відповідальності перед людьми, за підтримки територіальних  громад та кожного окремого виборця району ми забезпечимо вирішення найважливіших питань життєдіяльності району. З упевненістю скажу, що місцеве самоврядування – надійний партнер і опора держави. Сильна громада – сильна держава.Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь